PŁYNNOŚĆ FINANSOWA – PANACEUM NA KRYZYS GOSPODARCZY?

Pandemia to dla biznesu moment „sprawdzam”: czy przed kryzysem można się w jakiś sposób zabezpieczyć? Jak? Z jakich narzędzi w momencie kryzysu można skorzystać, gdzie szukać wsparcia? Czy istnieje remedium na brak płynności? Co, jeśli znów pojawią się restrykcje? Czy w takim kryzysowym trybie można przejść do standardowego działania biznesowego? Co w przypadku, gdy za chwilę wprowadzone będą kolejne restrykcje?

W spotkaniu wzięli udział: główny ekonomista EY Polska – Marek Rozkrutprof. Robert Gwiazdowski, inicjator dyskusji z ramienia Instytutu Wymiany Myśli Gospodarczej Dariusz Sobczyński, a także przedsiębiorcy: Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu NextbikePrzemysław A. Schmidt, inwestor, przewodniczący rady nadzorczej Work Service SA, członek zarządu GetFresh Sp. z o.o. i Jacek Pogonowski, partner w funduszu Value4Capital. Całość moderował Mikołaj Kunica, redaktor naczelny Business Insider Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *