PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT: STYMULOWANIE PŁYNNOŚCI – METODY ROZLICZANIA PODATKÓW

Przemysław A. Schmidt

Inwestor, członek RN Work Service SA

Czy proponowane już wcześniej rozwiązania wspierające płynność, np. podatki należne jedynie od opłaconych, a nie tylko wystawionych faktur, mają rację bytu? Jakie rozwiązania mogą okazać się pomocne w niepewnych czasach? Przemysław A. Schmidt, inwestor, przewodniczący rady nadzorczej Work Service, członek zarządu GetFresh, dostrzega szansę w zmianie metody rozliczania podatków.

„Nas powinno interesować to, co w tych nadzwyczajnych warunkach można zrobić, żeby firmy, które były i będą zdrowe nie upadły z tego powodu. Żeby je wspomóc i podtrzymać. Bo jeżeli te firmy upadną to będzie wielka strata dla wszystkich. Stracone miejsca pracy itd. I tu jest ten element: gdyby państwo zgodziło się, żeby podatki rozliczać metodą księgową to na pewno byłoby to gigantyczne wsparcie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *