ludzie

Ludzie

Zapraszamy do współpracy – do publikowania tekstów, inicjowania tematów debat i dyskusji, opracowywania raportów itd. – szerokie grono osób, które chcą podejmować i omawiać w przestrzeni publicznej ważne i niejednoznaczne tematy.

Tych, którym nie jest obojętne czy kluczowe kwestie i decyzje mające wpływ na rzeczywistość społeczną i gospodarczą są podejmowane w oparciu o szeroką dyskusję, analizę argumentów i wypracowany konsensus. Tych, którzy nie boją się podejmować tematów trudnych, niepopularnych społecznie, kontrowersyjnych. Którzy wierzą w siłę i wartość dyskursu, a nawet konstruktywnego sporu.