Wspierane inicjatywy

#TerazPłynność – odpowiedzialni za gospodarkę

Wyzwania dla Polski i biznesu na dziś? Po pierwsze walka o zdrowie i życie Polaków. Po drugie walka o przetrwanie na rynku firm, bo to przecież one – płacąc podatki – gwarantują stałe wpływy do budżetu. To także miejsca pracy dla Polek i Polaków. 
Żadna firma nie działa w próżni: państwo, przedsiębiorcy i pracownicy to system naczyń połączonych. Dlatego żeby wyjść z kryzysu, musimy myśleć o gospodarce całościowo. Aby utrzymać miejsca pracy i stymulować popyt, trzeba teraz jak nigdy dotąd zadbać o płynny przepływ finansów w całym ekosystemie makroekonomicznym Polski. Zachwianie płynnością może być początkiem końca wielu firm i ich pracowników, co w konsekwencji, w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, grozi nawet załamaniem struktury całego państwa. Działając odpowiedzialnie, musimy podjąć wspólny wysiłek tu i teraz. 
W tej chwili kluczowe jest przeciwdziałanie zatorom płatniczym, by każdy uczestnik systemu gospodarczego miał szansę przetrwać. Zachowanie płynności umożliwia utrzymanie jak największej liczby pracowników, szybszy powrót na ścieżkę wzrostu i odbudowę rynku pracy. 
Oprócz wszystkich mechanizmów, które leżą po stronie państwa, jest jeszcze potrzebna „biznesowa solidarność”. Bo jeśli nie w takich sytuacjach, to kiedy?
Dlatego wspólnie powiedzmy: #TerazPłynność!
Nagłaśniajmy, jak kluczowe jest utrzymanie płynności firm
Jeśli możemy, regulujmy nasze zobowiązania wobec kontrahentów terminowo.
Bądźmy odpowiedzialni i walczmy z kryzysem wspólnie!